nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Obowiązkowy kurs z medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ - internistów i pediatrów

data publikacji: 2023-10-16

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi obowiązkowego kursu z medycyny rodzinnej dla lekarzy internistów i pediatrów, KZLO, OIL w Krakowie oraz NIL podjęły działania zmierzające do zmiany ustawy o POZ i zniesienie obowiązku odbywania kursu przez w/w lekarzy specjalistów. Poniżej przesyłam treść Apelu OIL w Krakowie do NIL i Ministra Zdrowia oraz artykuły prasowe, które ukazały się w tej sprawie.

Obowiązek odbycia kursu lekarza medycyny rodzinnej wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. W ustawie jest zapis mówiący, iż lekarze nieposiadający specjalizacji z medycyny rodzinnej i medycyny ogólnej oraz niebędący rezydentami w zakresie medycyny rodzinnej, utracą status lekarza POZ, tym samym utracą uprawnienia do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza POZ i tworzenia list aktywnych.

Zgodnie z zapisani ustawy status lekarza POZ mogą zachować pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Problem dotyczy głównie lekarzy internistów i pediatrów, którzy dominują w POZ.

W naszej ocenie nałożenie na w/w lekarzy konieczności odbycia dodatkowego szkolenia odbierane jest jako przejaw deprecjacji nabytych przez nich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, szczególnie, iż w zdecydowanej większości to lekarze z wieloletnim stażem i doświadczeniem pracy w POZ oraz posiadający inne dodatkowe specjalizacje i umiejętności daleko szersze niż medycyna rodzinna.  

Nałożone rygory szkoleniowe w sposób nieuzasadniony obciążają zobowiązanych lekarzy organizacyjnie i finansowo, co z pewnością przyczyni się do dalszego pogłębienia kryzysu kadrowego w systemie opieki zdrowotnej w POZ, szczególnie w małych ośrodkach.

Mając na uwadze powyższe, decyzję lekarzy internistów i pediatrów pracujących w POZ, o zaniechaniu udziału w kursie medycyny rodzinnej uznajemy za jak najbardziej racjonalną i uzasadnioną merytorycznie.

Temat w/w kursu będzie omawiany w trakcie Konferencji Dla Kadry Zarządzającej w dniu 19.10.2023.

Poniżej przesyłam treść Apelu OIL w Krakowie do NIL i Ministra Zdrowia oraz artykuły prasowe, które ukazały się w tej sprawie.


Z powazaniem
Lek. Jerzy Radziszowski

Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 

1.      1. Apel OIL w Krakowie

2.      2. Galicyjska Gazeta Lekarska

3.      3. Rynek Zdrowia

4.      4. Dziennik Polski

 

 


⇐ Powrót