nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KONFERENCJA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ KZLO

data publikacji: 2024-03-26

 

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C J I

 

9 kwietnia 2024r.
Hotel Sympozjum
Kraków, ul. Kobierzyńska 47 (obok Tesco Kapelanka)


14.00 – 16.00

Status lekarza POZ od 01.01.2025r

Pan Robert Stępień – Prezes OIL w Krakowie
Pan Jerzy Radziszowski – Przewodniczący Zespołu ds. POZ i AOS OIL w Krakowie.

 

Opieka Koordynowana w POZ

 

Budżet powierzony diagnostyczny

Pani Teresa Biela  - Z-ca Dyrektora ds. medycznych MOW NFZ w Krakowie z zespołem współpracowników.

 

16.00 – 17.30

Jakość w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Pytania, dyskusja, sprawy bieżące, zakończenie konferencji

 

Koszt udziału w konferencji dla członków KZLO jest bezpłatny

Koszt udziału dla osób nie będących członkami KZLO wynosi 420 zł netto +23%VAT
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Mediqus Club
 Numer rachunku bankowego: 22 8600 0002 0000 0098 4746 0003


Formularz zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
znajduje się na stronie internetowej

REJESTRACJA


 Zapraszamy do udziału w konferencji

 


⇐ Powrót