nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

Kurs w dziedzine medycyny rodzinnej dla internistów i pediatrów.

data publikacji: 2024-07-01

 

Sz. Państwo !

Przekazuję do zapoznania się, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązkowego kursu z medycyny rodzinnej dla lekarzy pediatriów i internistów.

„ ……. uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów obejmujących zagadnienia związane koniecznością ukończenia kursów w dziedzinie medycyny rodzinnej. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (UD 23). Obecnie zakończyły się konsultacje publiczne w tym zakresie. Podjęte w projekcie założenia zmierzają m.in. do przedłużenia czasu potrzebnego do ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz przyznania zwolnienia z obowiązku odbycia ww. kursu wobec lekarzy legitymujących się co najmniej 10-letnią pracą jako lekarz POZ, a także rozszerzeniu katalogu podmiotów, które pokrywają koszty kursu o jednostkę prowadzącą kurs oraz z wykorzystaniem środków unijnych. W projekcie proponuje się przedłużenie czasu koniecznego do ukończenia kursów w dziedzinie medycyny rodzinnej do 31 grudnia 2026 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że obowiązek odbycia kursu dotyczy w przeważającej mierze lekarzy posiadających duże doświadczenie w wykonywaniu zadań lekarza w ramach POZ, projekt zakłada zniesienie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wobec lekarzy, którzy przez okres co najmniej dziesięciu lat udzielali świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, jako lekarze POZ.”

 

Link do pobrania pełnego tekstu odpowiedzi MZ.  << pobierz >>

  

Z poważaniem


Lek. Jerzy Radziszowski

Koordynator Ds. Organizacyjnych
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO

 


⇐ Powrót