nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2008-06-20
W dniu 20 czerwca 2008 roku na stronach internetowych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w serwisie internetowym ISI (zakładka Wiadomości) ukazało się rozliczenie wykorzystania środków finansowych przekazanych przez NFZ za 2007 rok zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z zawartymi w komunikacie wyliczeniami i instrukcją dotyczącą przekazania stosownych dokumentów do MOW NFZ.

Jednocześnie informuje, iż problem realizacji ustawy podwyżkowej będzie tematem rozmów przedstawicieli świadczeniodawców poz z urzędnikami MOW NFZ w Krakowie w ostatnim tygodniu czerwca. (planowany termin spotkania z przedstawicielami poz przez MOW NFZ).


Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego
Dr Jerzy Radziszowski
⇐ Powrót