nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2008-10-21
Uprzejmie informuję, iż w związku z niejasnościami związanymi z niektórymi zapisami w treści zarządzenia Prezesa NFZ Nr 79/2008/DSOZ z dnia 13 października 2008 roku zwróciłem się do pani Marii Janusz Dyrektora MOW NFZ w Krakowie z prośbą o dzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Świadczeniodawców pytania.

I. Dotyczy § 1 ust.2 pkt.1 „ W stosunku do świadczeniobiorcy zadeklarowanego do lekarza poz, roczna stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem odpowiednim do: grupy wiekowej w której świadczeniobiorca się znajduje lub charakteru miejsca pobytu świadczeniobiorcy lub, w przypadku leczenia niektórych chorób przewlekłych, odpowiednim dla zdefiniowanej rozpoznaniem, wg klasyfikacji ICD-10, przyczyny udzielonej porady/udzielonych porad”.
1) osoba której udzielono porad/y w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia – współczynnikiem 3.0”
 1. Czy rozliczana będzie ilość porad udzielonych pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy i/lub chorób układu krążenia. Jeśli tak, to jaki będzie algorytm wyliczania należności za poradę/porady?

 2. Czy też, zostanie wyodrębniona nowa grupa pacjentów w ramach populacji poz (pacjenci leczeni z powodu cukrzycy i/lub chorób układu krążenia dla której współczynnik będzie wynosił 3.0?

 3. W jaki sposób będą rozliczane porady udzielone pacjentom chorującym na cukrzycę i/lub choroby układu krążenia, którzy zgłoszą się na wizytę:
  1. w celu przepisania recept/y na leki (2 możliwości: związane z leczeniem cukrzycy i/lub chuk lub nie związane z cukrzycą i/lub chuk)?
  2. w związku z innymi schorzeniami nie związanymi z chuk i/lub cukrzycą?

 4. Jeśli chory np. na cukrzycę zgłosi się z powodu dolegliwości związanych z cukrzycą (np. z powodu nefropatii, retinopatii, neuropatii cukrzycowej owrzodzenia kończyn dolnych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, itd.) to należy jako rozpoznanie wpisać kod wg klasyfikacji ICD-10 odpowiadający powikłaniu czy tez schodzeniu podstawowemu (w tym przypadku cukrzycy)?

  Ze względu na szeroki zakres klasyfikacji ICD-10 w zakresie schorzeń układu krążenia jak i powikłań związanych z cukrzycą (wielonarządowych) proszę o wyjaśnienie jakie rozpoznania wg klasyfikacji ICD-10 będą decydować o włączeniu pacjenta do tej grupy? Proszę o sporządzenie szczegółowego katalogu rozpoznań ICD-10.

 II. Dotyczy § 1 ust.6 pkt.1

1) raportów statystycznych z porad udzielonych osobom opisanym w ust. 2 pkt 1 w 3 (trzech) poprzednich okresach sprawozdawczych,
 1. Czy to oznacza, że przy dokonaniu rozliczeń za miesiąc październik 2008 roku Świadczeniodawca otrzyma, wynagrodzenie za porady udzielone w okresie lipiec-wrzesień 2008 ?
 2. Jeśli nie, to w jaki sposób będą rozliczanie porady opisane w ust.2 pkt. 1?

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego KZLO
Dr Jerzy Radziszowski
⇐ Powrót