nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT 1

data publikacji: 2009-01-06
 
 
KOMUNIKAT 1
 
Brak umów w formie elektronicznej całkowicie uniemożliwia wprowadzanie i przekazywanie przez Świadczeniodawców szczegółowych danych statystycznych do systemów informatycznych MOW NFZ. W związku z narastającą ilością zaległych danych statystycznych (które trzeba będzie wprowadzić do systemu po otrzymaniu umów w formie elektronicznej) wprowadzenie ich do systemów informatycznych i przesłanie drogą elektroniczną do MOW NFZ w terminie przewidzianym umową nie będzie możliwe, nie z winy Świadczeniodawców. Ponadto przesyłane przez Świadczeniodawców pliki zawierające deklaracje POZ nie są wczytywane przez system informatyczny MOW NFZ.
 
Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się do Dyrektora MOW NFZ w Krakowie z wnioskiem o:
  1. podanie terminu dostarczenia poprawnych umów w formie elektronicznej Świadczeniodawcom POZ
  2. przedłużenie terminu przesyłania szczegółowych danych statystycznych przez Świadczeniodawców POZ do MOW NFZ o liczbę dni równą opóźnieniu w przekazaniu poprawnych umów w formie elektronicznej.
  3. wyjaśnienie powodu nie zaczytywania plików z deklaracjami POZ przez system informatyczny MOW NFZ
  4. zamieszczenie stosownych komunikatów na stronach internetowych MOW NFZ
 
     Ze względu na niezwykle czasochłonne procedury wprowadzania danych (zwłaszcza wsteczne) do systemów informatycznych zwróciłem się o jak najszybsze dopełnienie obowiązku przekazania przez MOW NFZ w Krakowie umów POZ na 2009 rok w formie elektronicznej.
 
 
 
Koordynator ds. Organizacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

⇐ Powrót