nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

Rejestracja na konferencję "Konferencja dla Kadry Zarządzającej 09.04.2024r"

Pełna nazwa firmy/praktyki/gabinetu i adres do korespondencji *
Nazwisko i Imię osoby kontaktowej*
Adres e-mail *
Telefon stacjonarny/Telefon komórkowy np. 0126500007/503088166 *

* Wszystkie pola wymagane
Jestem zainteresowany udziałem w konferencjii Konferencja dla Kadry Zarządzającej 09.04.2024r.
Jestem członkiem KZLO
Nie jestem członkiem KZLO

  • Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (tj. danych wyżej wymienionych), w bazie danych administratora firmy MediSoftPress z siedzibą: 30-695 Kraków, ul. Schweitzera 15 oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 883) w celach marketingowych przez MediSoftPress oraz obecnych i przyszłych Partnerów.
  • Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania oraz, że dane zostały podane dobrowolnie.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MediSoftPress oraz obecnych i przyszłych Partnerów, za pomocą środków komunikacji elektroniczne, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres elektroniczny wskazany powyżej lub przekazany MediSoftPress, oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty lub telefonicznie informacji o nowych produktach, usługach lub promocjach lub też celem odpowiedzi na pytania, załatwienia powierzonych zleceń oraz innych usług lub indywidualnego komunikowania się z MediSoftPress.
  • Akceptuję