nfz

NFZ CENTRALA

nfz

NFZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

kontakt

KOLEGIUM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

Biuro Organizacyjne
30-695 Kraków
ul. Schweitzera 7
Tel.  012 371 19 31
Fax  012 371 19 33
biuro@kzlo.pl

⇐ Powrót

KOMUNIKAT

data publikacji: 2020-03-24

Szanowni Państwo!

W zwiazku z licznymi pytaniami dotyczącymi legalności orzekania o czasowej niezdolności do pracy w trakcie udzielania teleporady (wystawiania druku e-ZLA) poniżej przesyłam opinię prawną do pobrania.  

>> opinia prawna <<

 

Dzięku uprzejmości Pana Prezesa Karola Kolankiewicza, Prezesa Zarządu Instytutu-Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia, proszę o przekazanie niniejszej opinii lekarzom naszych palcówek medycznych. Opinia ma na celu zapoznanie się przez lekarzy z aktualnym stanem prawnym w zakresie możliwości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w trakcie udzielania teleporad oraz ewentualnymi konsekwencjami z tego wynikającymi. 

Koordynator ds. organziacyjnych KZLO
Dr Jerzy Radziszowski

 

 

 

 


⇐ Powrót